Doelstellingen

De doelstellingen van Ons Perspectief zijn:

  • Iedere deelnemer betaald werk.
  • Iedere deelnemer gaat goed voorbereid de arbeidsmarkt op.
  • Ons Perspectief en de deelnemers zijn onder de aandacht van werkgevers in de regio.
  • We leren van elkaar en inspireren elkaar.
  • Ons Perspectief is levensvatbaar en de continuïteit is gewaarborgd.